Seramik ve Cam DGS Taban Puanları 2019 2020


En son yayınlanan verilere göre Seramik ve Cam bölümü taban puanları tabloda görülmektedir.

# Üniversite Bölüm 2019 Kontenjan 2019 En Düşük Sıralama 2019 Taban Puan
1 Marmara Üniversitesi Seramik ve Cam 2 19.089 262,85420
2 Hacettepe Üniversitesi Seramik ve Cam 2 71.180 233,04675
3 Sakarya Üniversitesi Seramik ve Cam 2 139.615 207,00519
4 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Seramik ve Cam 3 140.217 206,78957
5 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Seramik ve Cam 2 0 ---
6 Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik ve Cam 2 0 ---