Sigortacılık DGS Taban Puanları 2019 2020


En son yayınlanan verilere göre Sigortacılık bölümü taban puanları tabloda görülmektedir.

# Üniversite Bölüm 2019 Kontenjan 2019 En Düşük Sıralama 2019 Taban Puan
1 Marmara Üniversitesi Sigortacılık 3 31.401 243,81564
2 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık 4 66.447 229,23262