Zootekni DGS Taban Puanları 2019 2020


En son yayınlanan verilere göre Zootekni bölümü taban puanları tabloda görülmektedir.

# Üniversite Bölüm 2019 Kontenjan 2019 Tavan Puan 2019 Taban Puan
1 Ankara Üniversitesi Zootekni 3 313,69516 275,12475
2 Ege Üniversitesi Zootekni 4 266,32280 261,50674
3 Uludağ Üniversitesi Zootekni 4 278,64762 257,45477
4 Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni 3 264,32413 257,44601
5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zootekni 3 259,16083 256,82589
6 Selçuk Üniversitesi Zootekni 4 258,73577 255,83862
7 Akdeniz Üniversitesi Zootekni 4 271,91721 255,76194
8 Erciyes Üniversitesi Zootekni 3 260,96485 254,36038
9 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zootekni 4 256,19683 254,08701
10 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zootekni 3 259,73048 253,39278
11 Dicle Üniversitesi Zootekni 3 256,26389 252,65071
12 Çukurova Üniversitesi Zootekni 4 265,95874 251,36846
13 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zootekni 3 257,39057 250,27977