Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği - TUS Taban Puanları 2022 2023

Tercih Kodu: 108200108
2023-1 Kontenjan: 12
2023-1 Yerleşen: 12
2023-1 Boş Kontenjan: 0
2023-1 Düşük Puan: 58.77014
2023-1 Yüksek Puan: 64.24548