Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi - TUS Taban Puanları 2022 2023

Tercih Kodu: 108200171
2023-1 Kontenjan: 2
2023-1 Yerleşen: 2
2023-1 Boş Kontenjan: 0
2023-1 Düşük Puan: 50.62279
2023-1 Yüksek Puan: 62.43421