Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji - TUS Taban Puanları 2022 2023

Tercih Kodu: 108200297
2023-1 Kontenjan: 1
2023-1 Yerleşen: 1
2023-1 Boş Kontenjan: 0
2023-1 Düşük Puan: 60.03511
2023-1 Yüksek Puan: 60.03511