Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya - TUS Taban Puanları 2022 2023

Tercih Kodu: 108200311
2023-1 Kontenjan: 1
2023-1 Yerleşen: 1
2023-1 Boş Kontenjan: 0
2023-1 Düşük Puan: 70.51195
2023-1 Yüksek Puan: 70.51195