SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ - TUS Taban Puanları 2022 2023

Tercih Kodu: 111000206
2022-1 Kontenjan: 2
2022-1 Yerleşen: 0
2022-1 Boş Kontenjan: 2
2022-1 Düşük Puan: 0
2022-1 Yüksek Puan: 0