TUS Deri Ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları 2021

# Hastane Alan 2021 Puan 2021 Sıra 2021 Kont. 2020 Ekim Puan 2020 Ekim Kont.
1 Marmara Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 78.92250 2 1 77.8391 2
2 Hacettepe Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 75.32819 21 1 76.7571 2
3 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Deri Ve Zührevi Hastalıkları 74.17357 42 3 77.0332 2
4 Ege Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 73.79591 53 2 0 0
5 İstanbul Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 73.71987 56 2 76.1036 1
6 Gazi Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 73.70942 58 3 76.3941 2
7 Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 73.70759 58 1 75.8131 1
8 Akdeniz Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 73.42920 67 2 75.6098 2
9 Dokuz Eylül Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 73.28894 83 2 75.2248 1
10 Gaziantep Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 73.08588 90 1 71.4342 1
11 İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 72.85573 101 2 73.9178 1
12 Ankara Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 72.64348 111 3 76.3723 1
13 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 72.41114 121 1 73.7943 1
14 Dicle Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.79968 145 1 72.4946 1
15 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.66810 162 1 74.9852 1
16 Karadeniz Teknik Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.60458 168 1 71.9062 1
17 Hacettepe Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.51512 174 1 0 0
18 Mersin Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.44478 183 2 73.2498 1
19 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.31852 192 1 73.8161 2
20 Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.26107 195 4 75.8059 1
21 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.16227 204 1 72.4292 1
22 Pamukkale Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.11241 214 1 73.0319 1
23 Erciyes Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.10445 217 1 0 0
24 Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.09989 218 5 73.0755 5
25 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 71.08647 219 1 72.9012 1
26 Kocaeli Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.98083 225 1 72.9374 2
27 İnönü Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.97856 225 2 0 0
28 Bursa Uludağ Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.94060 229 2 72.4872 2
29 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.93895 229 5 75.0652 2
30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.88317 237 2 75.4283 1
31 Başkent Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.87316 238 1 71.3907 1
32 Necmettin Erbakan Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.78574 248 2 72.6253 2
33 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.65075 258 1 72.1533 2
34 Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.51575 283 2 72.175 2
35 Süleyman Demirel Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.33773 295 1 71.5143 2
36 Selçuk Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.26397 302 1 71.4706 1
37 Trakya Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.19932 307 1 73.4747 1
38 Ufuk Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.15402 311 1 71.6667 1
39 Balıkesir Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.14947 312 1 71.3256 1
40 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.12784 316 1 0 0
41 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 70.04180 329 2 71.6884 1
42 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 69.95552 346 1 0 0
43 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 69.89997 353 1 70.4758 2
44 Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 69.70146 380 1 69.6044 1
45 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 69.46539 420 2 69.6116 2
46 Fırat Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 69.32722 443 3 70.0547 2
47 Hitit Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 69.15375 469 1 0 0
48 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 68.47422 578 1 0 0
49 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Deri Ve Zührevi Hastalıkları 65.67736 1207 1 77.0332 2
50 Dokuz Eylül Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 65.52529 1259 1 75.2248 1
51 Ege Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 65.33248 1312 1 0 0
52 İstanbul Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 64.40482 1588 1 76.1036 1
53 Marmara Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 63.26614 1983 1 77.8391 2
54 Ankara Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 63.06194 2052 1 76.3723 1
55 Hacettepe Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 62.03434 2442 1 76.7571 2
56 Gazi Üniversitesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları 60.35112 3082 1 76.3941 2