TUS Göğüs Cerrahisi Taban Puanları 2021

# Hastane Alan 2021 Puan 2021 Sıra 2021 Kont. 2020 Ekim Puan 2020 Ekim Kont.
1 Ege Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 56.19407 5000 1 0 0
2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Göğüs Cerrahisi 55.94481 5114 2 0 0
3 Erciyes Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 53.08622 6645 1 0 0
4 Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 51.72675 7460 1 51.3703 1
5 İstanbul Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 50.97574 7885 2 0 0
6 Necmettin Erbakan Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 50.40640 8254 1 0 1
7 Ege Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 50.22155 8354 1 0 0
8 Harran Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 49.04668 9128 2 0 1
9 Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 48.62347 9424 1 0 1
10 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 48.44090 9536 1 47.478 1
11 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 47.96695 9832 2 0 0
12 Atatürk Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 47.49162 10107 2 45.2196 1
13 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 46.88090 10512 2 46.2726 4
14 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 46.70328 10653 1 0 2
15 Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 46.32562 10885 2 48.6835 3
16 Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 46.29626 10903 2 0 2
17 Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 46.14077 11011 2 45.8588 1
18 Bursa Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 46.09433 11041 1 47.0059 2
19 Pamukkale Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 45.95113 11122 3 0 0
20 Fırat Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 45.18465 11668 3 0 2
21 Mersin Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 45.08927 11744 1 48.9523 1
22 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 45.06781 11762 3 47.0568 2
23 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 1
24 Atatürk Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 45.2196 1
25 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 2 0 2
26 Çukurova Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 45.314 1
27 Çukurova Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 45.314 1
28 Dicle Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 2 0 1
29 Erciyes Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 0
30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 1
31 Gaziantep Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 53.5997 1
32 İnönü Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 52.554 1
33 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 2 0 2
34 Kocaeli Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 2
35 Kocaeli Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 2
36 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 50.3391 1
37 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 0
38 Trakya Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 1
39 Trakya Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 1
40 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 2 0 0
41 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 2 0 2
42 Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 10 45.147 6
43 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 0
44 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 1
45 Konya Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 0
46 Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 0.00000 0 1 0 2