TUS Halk Sağlığı Taban Puanları 2021

# Hastane Alan 2021 Puan 2021 Sıra 2021 Kont. 2020 Ekim Puan 2020 Ekim Kont.
1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halk Sağlığı 65.64890 1220 1 0 0
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı 62.99559 2070 1 57.8548 2
3 Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı 62.02865 2444 1 53.7884 4
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı 61.69059 2569 1 63.2504 1
5 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Halk Sağlığı 61.67509 2573 1 0 0
6 Ege Üniversitesi Halk Sağlığı 61.22020 2750 3 0 0
7 Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı 60.91591 2873 2 62.1249 2
8 Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı 60.90339 2880 2 60.5855 3
9 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı 60.68121 2958 1 62.8802 1
10 İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı 60.54508 3008 1 60.0782 1
11 Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı 60.39187 3062 1 0 0
12 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Halk Sağlığı 60.30241 3114 1 0 0
13 Harran Üniversitesi Halk Sağlığı 60.18350 3165 1 59.2565 1
14 Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı 60.13806 3181 3 60.4413 1
15 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Sağlığı 60.09821 3197 1 60.7897 1
16 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Sağlığı 59.84302 3308 1 56.5261 1
17 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı 59.70347 3355 2 58.0075 1
18 Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı 59.64793 3372 1 63.1632 1
19 Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı 59.56620 3423 1 0 0
20 Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı 59.49040 3451 1 57.5732 2
21 Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı 59.29959 3533 1 59.9246 2
22 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halk Sağlığı 59.25660 3553 1 53.9045 2
23 Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı 59.10591 3608 2 56.8601 3
24 Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı 59.08859 3612 2 56.1485 2
25 Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı 58.92423 3707 2 56.5117 1
26 Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı 58.91081 3713 1 55.9887 1
27 Necmettin Erbakan Üniversitesi Halk Sağlığı 58.81503 3758 2 57.673 2
28 İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı 58.75988 3778 1 53.0685 1
29 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı 58.75419 3779 1 57.1359 1
30 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı 58.73597 3790 1 0 0
31 Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı 58.65994 3824 1 52.5322 1
32 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Halk Sağlığı 58.50810 3905 1 53.9192 1
33 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halk Sağlığı 58.28910 4005 2 57.2956 2
34 Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı 58.01592 4117 1 60.3344 1
35 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Halk Sağlığı 57.98634 4129 2 0 0
36 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı 57.94901 4150 1 0 0
37 Balıkesir Üniversitesi Halk Sağlığı 57.78783 4228 1 0 0
38 Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı 57.66649 4296 2 53.5171 1
39 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Halk Sağlığı 57.64259 4315 2 55.0956 1
40 Selçuk Üniversitesi Halk Sağlığı 57.49075 4378 1 56.2994 1
41 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı 57.38345 4422 1 0 0
42 Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı 57.25264 4486 1 55.4953 1
43 Mersin Üniversitesi Halk Sağlığı 57.14359 4529 2 60.4112 1
44 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Halk Sağlığı 56.27424 4953 2 0 0
45 Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı 55.80184 5175 1 53.2076 2
46 Ege Üniversitesi Halk Sağlığı 55.76338 5190 1 56.635 1
47 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı 55.72922 5211 1 55.9016 2
48 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Halk Sağlığı 55.55121 5309 2 54.2316 2
49 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı 55.37523 5407 1 0 0
50 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı 55.21542 5495 1 61.1301 1
51 Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı 55.03285 5588 1 0 0
52 Balıkesir Üniversitesi Halk Sağlığı 54.97845 5621 1 0 0
53 Selçuk Üniversitesi Halk Sağlığı 54.51336 5858 1 0 0
54 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı 54.24565 5993 1 56.8964 1
55 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halk Sağlığı 54.11862 6058 1 0 0
56 Harran Üniversitesi Halk Sağlığı 54.07454 6072 1 50.0197 1
57 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Halk Sağlığı 53.95541 6134 1 53.6142 1
58 Kafkas Üniversitesi Halk Sağlığı 53.67517 6314 1 0 0
59 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halk Sağlığı 53.57213 6374 1 51.9297 2
60 Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı 53.07281 6650 1 51.334 2
61 Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı 52.91187 6775 1 57.2176 2
62 Karadeniz Teknik Üniversitesi Halk Sağlığı 52.87227 6802 1 49.4896 2
63 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı 0.00000 0 2 58.0075 1
64 Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı 0.00000 0 1 0 0
65 Selçuk Üniversitesi Halk Sağlığı 0.00000 0 2 56.2994 1
66 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Halk Sağlığı 0.00000 0 1 0 0
67 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı 0.00000 0 1 0 0