TUS SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP Taban Puanları 2021

# Hastane Alan 2021 Puan 2021 Kont.
1 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP 0 1