TUS ANKARA ŞEHİR HASTANESİ Taban Puanları 2022 2023

# Alan 2022 Puan 2022 Kont.
1 TIBBİ GENETİK 74.3148 3
2 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 74.2868 16
3 TIBBİ BİYOKİMYA 72.9339 2
4 RADYASYON ONKOLOJİSİ 71.8712 2
5 RADYOLOJİ 70.2712 15
6 GÖZ HASTALIKLARI 69.9 15
7 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 69.4804 8
8 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 69.2426 2
9 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 68.7423 5
10 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 68.6707 20
11 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 68.4994 12
12 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 66.2121 10
13 RADYOLOJİ 65.6112 1
14 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 64.0641 10
15 PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 61.8783 1
16 KARDİYOLOJİ 61.4423 14
17 ÜROLOJİ 60.5938 4
18 TIBBİ PATOLOJİ 60.1731 3
19 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 59.7112 8
20 AİLE HEKİMLİĞİ 57.9075 20
21 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 57.906 21
22 ADLİ TIP 56.7961 4
23 GÖĞÜS HASTALIKLARI 55.2094 8
24 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 55.1465 6
25 NÖROLOJİ 54.8873 20
26 İÇ HASTALIKLARI 52.5215 32
27 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 50.27 12
28 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 48.9481 30
29 GÖĞÜS CERRAHİSİ 48.13 2
30 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 47.7621 40
31 GENEL CERRAHİ 47.0715 15
32 ÇOCUK CERRAHİSİ 46.0227 8
33 ADLİ TIP 45.5032 2
34 ACİL TIP 45.2742 50
35 ACİL TIP 0 1
36 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 0 1