YKS Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları 2022 2023


# Üniversite Puan 2022 Sıralama 2022 Kont. 2022 Kont. 2021 Kont. 2020 Puan 2021 Puan 2020 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 236.01186 1060698 40 40 40 0 208.00105 0 974373 Bafra İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 4 EŞİT AĞIRLIK