İktisat DGS Taban Puanları 2019 2020


En son yayınlanan verilere göre İktisat bölümü taban puanları tabloda görülmektedir.

# Üniversite Bölüm 2019 Kontenjan 2019 Tavan Puan 2019 Taban Puan
1 Mustafa Kemal Üniversitesi İktisat (İÖ) 2 None None
2 Erzincan Üniversitesi İktisat 2 None None
3 Kırklareli Üniversitesi İktisat (İÖ) 2 None None
4 Gümüşhane Üniversitesi İktisat 3 None None
5 İnönü Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
6 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
7 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat 3 None None
8 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (Ücretli) 2 None None
9 Karabük Üniversitesi İktisat (İÖ) 3 None None
10 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
11 Dumlupınar Üniversitesi İktisat (İÖ) 6 None None
12 Uşak Üniversitesi İktisat (İÖ) 3 None None
13 Iğdır Üniversitesi İktisat 4 None None
14 Fırat Üniversitesi İktisat (İÖ) 3 None None
15 Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisat (İÖ) 2 None None
16 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (Ücretli) 2 None None
17 Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat (İÖ) 5 None None
18 Yeditepe Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 None None
19 Işık Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 None None
20 Gaziantep Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
21 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat 3 None None
22 Bayburt Üniversitesi İktisat 4 None None
23 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat 4 None None
24 Artvin Çoruh Üniversitesi İktisat 2 None None
25 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
26 Balıkesir Üniversitesi İktisat (İÖ) 2 None None
27 Batman Üniversitesi İktisat 2 None None
28 Yeditepe Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 None None
29 Munzur Üniversitesi İktisat 2 None None
30 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
31 Çukurova Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
32 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
33 Atatürk Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 None None
34 Bitlis Eren Üniversitesi İktisat 2 None None
35 Boğaziçi Üniversitesi İktisat (İngilizce) 3 323,71122 314,12955
36 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat (İngilizce) 2 301,12228 294,62833
37 Galatasaray Üniversitesi İktisat 1 289,69132 289,69132
38 Hacettepe Üniversitesi İktisat (İngilizce) 2 293,30008 274,54203
39 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat (İngilizce) 2 275,51105 269,90705
40 Ankara Üniversitesi İktisat 3 270,48888 259,04924
41 Hacettepe Üniversitesi İktisat 3 264,75258 253,90262
42 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat 4 268,98330 251,86565
43 Marmara Üniversitesi İktisat (İngilizce) 3 270,08842 249,72606
44 Marmara Üniversitesi İktisat 4 250,82970 245,61850
45 İstanbul Üniversitesi İktisat 6 263,13105 244,98624
46 İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat 1 243,34472 243,34472
47 Beykent Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 243,17274 243,17274
48 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat 4 243,99442 242,30308
49 İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 241,17627 241,17627
50 Ege Üniversitesi İktisat 4 270,65152 241,11374
51 İstanbul Üniversitesi İktisat (İngilizce) 4 264,09226 240,95110
52 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 239,89886 239,89886
53 İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 238,56207 238,56207
54 Anadolu Üniversitesi İktisat 5 259,45989 237,65965
55 Işık Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 237,11805 237,11805
56 Beykent Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 236,24485 236,24485
57 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat 5 249,28638 235,89712
58 Gebze Teknik Üniversitesi İktisat 4 260,49234 233,48029
59 Doğuş Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 233,42831 233,42831
60 Ege Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 246,55189 233,29747
61 Anadolu Üniversitesi İktisat (İngilizce) 4 255,79417 232,83801
62 Başkent Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 232,58096 232,58096
63 Çankaya Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 232,38798 232,38798
64 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 232,30040 232,30040
65 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat (İngilizce) 2 234,69642 232,18353
66 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat (İngilizce) 3 243,80254 232,09710
67 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat (İngilizce) 1 231,69816 231,69816
68 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat (İÖ) 5 236,74135 230,31413
69 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 229,13477 229,13477
70 Uludağ Üniversitesi İktisat 6 252,07303 228,88912
71 Sakarya Üniversitesi İktisat 4 252,46509 228,53847
72 Akdeniz Üniversitesi İktisat 8 247,16283 228,40114
73 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat 3 232,37480 228,13975
74 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat 4 233,02937 227,42426
75 Uludağ Üniversitesi İktisat (İÖ) 6 237,08021 226,84253
76 Kocaeli Üniversitesi İktisat 4 242,39723 226,56174
77 Pamukkale Üniversitesi İktisat 3 230,33579 226,31442
78 Atılım Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 225,93203 225,93203
79 Doğuş Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 225,61795 225,61795
80 Selçuk Üniversitesi İktisat 4 228,35991 225,60665
81 Şırnak Üniversitesi İktisat 1 225,49807 225,49807
82 İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat (%75 İndirimli) 3 225,51843 224,74730
83 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 224,67957 224,67957
84 Çukurova Üniversitesi İktisat (İngilizce) 2 228,09293 224,63474
85 Dicle Üniversitesi İktisat 3 251,75156 224,55538
86 Kocaeli Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 232,76578 224,26646
87 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat (İÖ) 5 232,38496 224,13447
88 Atılım Üniversitesi İktisat (Burslu) 1 224,05758 224,05758
89 Sakarya Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 230,21729 223,75208
90 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat 3 246,73705 223,10823
91 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 231,69029 222,98498
92 Çukurova Üniversitesi İktisat 8 237,30054 222,98392
93 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisat 3 227,58854 222,95356
94 Namık Kemal Üniversitesi İktisat 2 258,53605 222,44394
95 Adnan Menderes Üniversitesi İktisat 4 226,08137 222,32309
96 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat (İngilizce) 2 222,94134 221,54783
97 Cumhuriyet Üniversitesi İktisat 3 229,48668 220,72790
98 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat 4 231,72174 220,55463
99 Selçuk Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 225,49205 220,40382
100 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat 4 233,28630 220,27517
101 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat (İÖ) 5 223,23408 220,13045
102 Adnan Menderes Üniversitesi İktisat 6 225,72137 219,36179
103 Harran Üniversitesi İktisat 3 236,34705 218,92577
104 Necmettin Erbakan Üniversitesi İktisat 4 221,61715 218,54367
105 Yalova Üniversitesi İktisat 2 221,64067 218,53887
106 Siirt Üniversitesi İktisat 3 222,41082 218,47361
107 Gaziantep Üniversitesi İktisat 8 240,18116 218,33630
108 Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat 8 236,80786 217,86662
109 Pamukkale Üniversitesi İktisat (İÖ) 3 221,15872 217,85671
110 Mersin Üniversitesi İktisat 3 228,22487 217,72203
111 Pamukkale Üniversitesi İktisat (İngilizce) 4 224,62498 217,45339
112 Gaziantep Üniversitesi İktisat 3 217,79433 217,42162
113 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat (İÖ) 2 220,40866 217,28471
114 Balıkesir Üniversitesi İktisat 6 248,84128 217,20863
115 Erciyes Üniversitesi İktisat 4 221,75921 216,96815
116 Sinop Üniversitesi İktisat 3 228,08312 216,94742
117 Adnan Menderes Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 246,45513 216,94255
118 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat (İngilizce) (İÖ) 2 218,10651 216,81068
119 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat 8 251,33390 216,53687
120 Kırıkkale Üniversitesi İktisat 3 226,15045 216,42110
121 Mersin Üniversitesi İktisat (İÖ) 3 229,68297 215,93998
122 Fırat Üniversitesi İktisat 6 226,43738 215,54709
123 Adıyaman Üniversitesi İktisat 5 232,25852 215,35101
124 Ordu Üniversitesi İktisat 4 222,26716 215,13543
125 Doğuş Üniversitesi İktisat (%75 İndirimli) 3 220,22632 214,99577
126 Kırıkkale Üniversitesi İktisat (İÖ) 3 234,89911 214,97315
127 Erciyes Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 237,12532 214,92896
128 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisat 3 221,19895 214,72846
129 Mardin Artuklu Üniversitesi İktisat 2 216,14659 214,64994
130 Mustafa Kemal Üniversitesi İktisat 5 226,16379 214,47099
131 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisat 2 218,83650 214,45457
132 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisat 4 216,40780 213,96026
133 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisat 2 223,82514 213,91520
134 Çankaya Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 213,89251 213,89251
135 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisat 3 217,63439 213,79641
136 Giresun Üniversitesi İktisat 4 223,05227 213,73965
137 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat 8 218,62235 213,67073
138 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 217,63451 213,59806
139 Muş Alparslan Üniversitesi İktisat 2 216,04924 213,59746
140 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisat 4 217,65735 213,03777
141 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat 4 222,54386 213,02615
142 Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat 4 221,07559 212,97072
143 Beykent Üniversitesi İktisat (%75 İndirimli) 4 230,47797 212,91797
144 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat 6 224,34216 212,91432
145 Pamukkale Üniversitesi İktisat (İngilizce) (İÖ) 4 238,66858 212,90916
146 Hitit Üniversitesi İktisat 4 238,28546 212,72962
147 İnönü Üniversitesi İktisat 8 233,09299 212,55078
148 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisat 6 217,43242 212,47666
149 Aksaray Üniversitesi İktisat 5 217,66925 212,39689
150 Trakya Üniversitesi İktisat 6 223,70937 212,37779
151 Ahi Evran Üniversitesi İktisat 2 214,96806 212,35812
152 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisat 5 226,38452 212,24763
153 Bartın Üniversitesi İktisat 6 225,22609 212,14848
154 Kastamonu Üniversitesi İktisat 3 221,23561 211,86552
155 Adnan Menderes Üniversitesi İktisat (İÖ) 4 221,61971 211,78645
156 Karabük Üniversitesi İktisat 6 226,84636 211,65499
157 Uşak Üniversitesi İktisat 6 226,50171 211,58948
158 Dumlupınar Üniversitesi İktisat 8 217,72732 211,47240
159 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisat 8 218,65921 211,40792
160 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat 8 233,42669 211,39882
161 Kırklareli Üniversitesi İktisat 4 218,68135 211,38305
162 Atatürk Üniversitesi İktisat 8 280,06995 211,37942
163 Erzurum Teknik Üniversitesi İktisat 2 212,63327 211,13918
164 Bozok Üniversitesi İktisat 3 233,20473 211,06181
165 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat 8 214,72090 210,88736
166 İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat (%50 İndirimli) 3 223,99923 209,59882
167 Kafkas Üniversitesi İktisat 3 224,09948 209,53018
168 Bingöl Üniversitesi İktisat 5 237,33736 209,41375
169 Atılım Üniversitesi İktisat (%75 İndirimli) 2 214,77182 208,36464
170 Hakkari Üniversitesi İktisat 4 211,88450 203,58983
171 Başkent Üniversitesi İktisat (Ücretli) 4 203,35263 203,35263
172 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat (%75 İndirimli) 3 205,02032 202,91445
173 Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat (İngilizce) (Burslu) 1 201,15520 201,15520
174 Doğuş Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) 3 200,76237 200,76237
175 Atılım Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) 3 201,27824 198,28069
176 Atılım Üniversitesi İktisat (%50 İndirimli) 2 198,90479 193,53054
177 Beykent Üniversitesi İktisat (İngilizce) (%75 İndirimli) 4 202,25531 193,13462
178 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat (%50 İndirimli) 2 195,91164 188,97485
179 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat (%50 İndirimli) 3 197,24494 188,85663
180 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat 2 191,01420 183,42453
181 Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim) 3500 303,30284 166,41944
182 İstanbul Üniversitesi İktisat (Açıköğretim) 1000 275,70615 164,32192